Նորություններ

ԿԲ ԱՎԱՆԳԱՐԴ-ի Լուսավորվածության Ինտելեկտուալ համակարգը։

Մեգապոլիսների հախուռն զարգացմանը զուգընթաց, տեղի են ունենում քաղաքային ինֆրակառուցվածքների մասշտաբային ընդլայնում, արդյունքում մշտապես աճում է լուսավորվածության բնակավառում ինովացիոն լուծումների պահանջարկը։ ԿԲ ԱՎԱՆԳԱՐԴ-ի յուրատեսակ մշակումները․ դա պետության, քաղաքի, արդյունաբերության և մասնավոր բիզնեսի լուսավորության համակարգի մասշտաբային և համապարփակ մոդեռնիզացումն է:

2019-09-09

Մեր Գործընկերներ

Sard Engineering
Street 11/1 Smbat Zoravar, Yerevan, Armenia
info@sard-engineering.am
+374 91488877

Corporate-Social-Responsibility

Copyright © LLC "Sard-Engineering"